Màng RO thẩm thấu ngược
Màng RO thẩm thấu ngược
Ngày đăng: 25/03/2018 Lượt xem: 1618
Quá trình thẩm thấu trong tự nhiên: thẩm thấu là quá trình xảy ra giữa hai dung dịch, được ngăn bởi một lớp màng bán thấm, nước xu hướng sẽ di chuyển từ dung dịch có...
Chi tiết
Hệ thống xử lý phèn sắt – Lọc tạp chất công nghiệp
Hệ thống xử lý phèn sắt – Lọc tạp chất công nghiệp
Ngày đăng: 25/03/2018 Lượt xem: 1279
Nước nhiễm Phèn và cách xử lý Nước nhiễm phèn là mối quan tâm của mọi người sử dụng nước giếng. Khái niệm “nước phèn” hay “nước nhiễm phèn” thường được hiểu theo nhiều cách khác...
Chi tiết