Tính ưu việt của nhựa trao đổi ion LEWATIT
  1. Sản phẩm Nhựa trao đổi ION Lewatit mà Công ty Kỹ thuật Thuận Gia cung cấp là sản phẩm của Tập đoàn LanXess (Bayer)_Đức, so với đa số những sản phẩm nhựa trao đổi ION trên thị trường hiện nay sản xuất tại Trung Quốc, thì sản phẩm nhựa trao đổi Ion sản xuất tại Đức tốt hơn nhiều về mặt chất lượng cũng như kỹ thuật và độ tin cậy của hàng hóa.
  2. Nhựa trao đổi ION Lewatit của LanXess là nhựa trao đổi Ion với kích thước hạt đồng đều (phân tán đơn) dựa trên copolyme của styren và divinylbenzen. Chỉ số đồng dạng của Resin Lewatit nhỏ hơn 1,1, trong khi các sản phẩm nhựa trao đổi Ion khác trên thị trường với kích thước hạt không đồng đều, chỉ số đồng dạng là 1,7. Các hạt với kích thước đồng đều có độ bền cao về hóa học, cơ học và thẩm thấu. Tính động học tối ưu dẫn đến năng suất vận hành tăng so với nhựa trao đổi có kích thước hạt không đồng đều.
  3. Resin Lewatit được bổ sung đặc tính đặc biệt cho lớp resin:
  • Tốc độ dòng chảy cao suốt quá trình tái sinh và xử lý, do đó có thể rút ngắn thời gian tái sinh và xử lý.
  • Sử dụng tốt về tổng dung lượng.
  • Lượng nước xả rửa ít.
  • Đồng nhất qua tái sinh, nước và dung dịch vì thế vùng làm việc đồng nhất.
  • Tổn thất áp rất thấp trên toàn bộ chiều cao lớp nhựa vì thế có khả năng vận hành ở lớp nhựa cao hơn càng tốt.
  • Có sự phân tách tốt các thành phần trong ứng dụng lớp mix bed.

     Giám đốc

Phạm Tuấn Anh

Danh mục : Dịch vụ, Tin tức,